Prawo rodzinne

 

– Prawo rodzinne

Kancelaria oferuje usługi z zakresu prawa rodzinnego, reprezentując Klientów m.in. w sprawach o:
– rozwód,
– separację,
– podział majątku wspólnego małżonków,
– ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków,
– alimenty (m.in. podwyższenie, obniżenie bądź uchylenie obowiązku alimentacyjnego, alimenty od dziadków na rzecz wnuków),
– ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi,
– pozbawienie, ograniczenie bądź przywrócenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi,
– ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa,
– ubezwłasnowolnienie,
– przysposobienie.