Prawo cywilne

 

– Prawo gospodarcze

Kancelaria oferuje usługi z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym spraw dotyczących m.in. następujących kwestii:
– zakładania spółek prawa handlowego i innych przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, łączenie, podział, przekształcanie, likwidacja i upadłość
– przygotowanie projektów statutów, aktów założycielskich, umów spółek oraz ich zmiany
– postepowanie rejestracyjne podmiotów w KRS i dokonywanie zmian w KRS
– bieżąca obsługa przedsiębiorców w zakresie korporacyjnym jak i bieżącej działalności firm
– doradztwo w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek oraz organami spółek
– sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie i rozwiazywanie umów oraz zabezpieczanie wykonania umów w obrocie gospodarczym
– prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
– ochrona przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji