Prawo cywilne

 

– Prawo cywilne

Kancelaria świadczy usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, a w szczególności w sprawach o:
– zasiedzenie nieruchomości,
– uwłaszczenie nieruchomości,
– zniesienie współwłasności nieruchomości,
– zwrot nakładów poczynionych na nieruchomość,
– odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
– ustanowienie bądź zasiedzenie służebności drogi koniecznej,
– ochronę prawa własności i posiadania,
– odwołanie darowizny,
– uznanie czynności prawnej za bezskuteczną,
– roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu:
– wypadków komunikacyjnych, w tym z tytułu śmierci osoby najbliższej,
– błędów medycznych,
– zaniedbań przy wykonywaniu zabiegów kosmetycznych,
– wypadków w miejscach publicznych,
– pobicia i innych zdarzeń losowych.