Prawo cywilne

 

– Prawo administracyjne

Prawo administracyjne:
Kancelaria oferuje usługi reprezentowania klienta kancelarii w postępowaniach administracyjnych lub sądowo-administracyjnych z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego, w tym w szczególności spraw dotyczących m.in. następujących kwestii:
– sporządzanie wniosków w sprawach administracyjnych
– sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych organów
– reprezentowanie klienta przed organami administracyjnymi I i II instancji, w tym centralnymi i naczelnymi
– sporządzanie skarg do sądów administracyjnych na ostateczne decyzje
– reprezentowanie klienta przed sądami administracyjnymi I i II instancji