Obsługa firm

– OBSŁUGA FIRM

Kancelaria oferuje obsługę prawną podmiotów gospodarczych, polegającą w szczególności na:
– prowadzeniu stałej obsługi prawnej,
– doradztwie w zakresie bieżącego funkcjonowania,
– reprezentowaniu przed sądami i organami administracji publicznej,
– przygotowywaniu i opiniowaniu projektów umów,
– reprezentowaniu w negocjacjach z kontrahentami,
– windykacji należności.